User Tools

Site Tools


09436-clanculus-pietzae-la-gi

Clanculus pietzae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. pietzae
Danh pháp hai phần
Clanculus pietzae
Rubio & Rolan, 2002[1]

Clanculus pietzae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rubio & Rolan. 2002. Revision of the genus Clanculus. In: Evolver (ed.): 1-77. World Register of Marine Species, accessed 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Clanculus pietzae Rubio & Rolan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus pietzae tại Wikispecies
09436-clanculus-pietzae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)