User Tools

Site Tools


09438--c-x-c-la-gi

Ốc xà cừ (danh pháp khoa học: Turbinidae) là một họ ốc biển động vật chân bụng, là loài quý hiếm, được dùng trong kĩ nghệ khảm trai và là loài có giá trị kinh tế nhất trong các loại xà cừ.

Các chi trong họ Turbinidae gồm:

Turbininae[2]

 • Turbo Linnaeus, 1758 - chi tiêu biểu
 • Astraea Röding, 1798
 • Astralium Link, 1807
 • Bellastraea Iredale, 1924
 • Bolma Risso, 1826
 • Cookia Lesson, 1832
 • Guildfordia Gray, 1850
 • Lithopoma Gray, 1850
 • Lunella Röding, 1798
 • Micrastraea Cotton, 1939
 • Modelia Gray, 1850
 • Pomaulax Gray, 1850

Skeneinae[3]

 • Akritogyra Warén, 1992
 • Anekes Bouchet & Warén, 1979
 • Bruceiella Warén & Bouchet, 1993
 • Callomphala A. Adams & Angas, 1864
 • Cirsonella Angas, 1877 - synonym: Tharsiella Bush, 1897
 • Dasyskenea Fasulo & Cretella, 2003
 • Didianema Woodring, 1928
 • Dikoleps Hoisaeter, 1968
 • Dillwynella Dall, 1889[4]
 • Eudaronia Cotton, 1945
 • Fucaria Warén & Bouchet, 1993
 • Ganesa Jeffreys, 1883
 • Granigyra Dall, 1889
 • Haplocochlias Carpenter, 1864
 • Iheyaspira Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000
 • Leucorhynchia Crosse, 1867
 • Lissomphalia Warén, 1992
 • Lissospira Bush, 1897
 • Lissotesta Iredale, 1915
 • Lodderena Iredale, 1924
 • Lopheliella Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008
 • Mikro Warén, 1996
 • Moelleriopsis Bush, 1897
 • Notosetia Iredale, 1915
 • Palazzia Warén, 1991
 • Parviturbo Pilsbry & McGinty, 1945
 • Protolira Warén & Bouchet, 1993
 • Pseudorbis Monterosato, 1884
 • Retigyra Warén, 1989
 • Skenea Fleming, 1825 - type genus
 • Skeneoides Warén, 1992
 • Tharsis Jeffreys, 1883[5]
 • Trenchia Knudsen, 1964
 • Xyloskenea Marshall, 1988

Các bằng chứng phân tử gần đây cho thấy rắng một số chi trong Skeneinae có lẽ thuộc các họ khác, do đó các xếp loại như thế này phải được xem là tạm thời.[6][7]

Margaritinae

Tegulinae[9]

Prisogasterinae

Moelleriinae

 1. ^ Williams S. T., Karube S. & Ozawa T. (September 2008) "Molecular systematics of Vetigastropoda: Trochidae, Turbinidae and Trochoidea redefined". Zoologica Scripta 37(5): 483-506. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00341.x
 2. ^ “WoRMS”. Truy cập 1 tháng 10 năm 2015. 
 3. ^ “WoRMS”. Truy cập 29 tháng 4 năm 2015. 
 4. ^ “WoRMS”. Truy cập 29 tháng 4 năm 2015. 
 5. ^ “WoRMS”. Truy cập 29 tháng 4 năm 2015. 
 6. ^ Kano, Yasunori (tháng 1 2008). “Vetigastropod phylogeny and a new concept of Seguenzioidea: independent evolution of copulatory organs in the deep-sea habitats”. Zoologica Scripta 37 (1): 1–21. doi:10.1111/j.1463-6409.2007.00316.x. 
 7. ^ Kano, Yasunori; Chikyu, Eri; Warén, Anders (2009). “Morphological, ecological and molecular characterization of the enigmatic planispiral snail genus Adeuomphalus (Vetigastropoda: Seguenzioidea)”. Journal of Molluscan Studies 75 (4): 397–418. doi:10.1093/mollus/eyp037. 
 8. ^ “WoRMS”. Truy cập 29 tháng 4 năm 2015. 
 9. ^ “WoRMS”. Truy cập 29 tháng 4 năm 2015. 
 10. ^ Gofas, S. (2009). Prisogasterinae. In: Bouchet, P.; Gofas, S.; Rosenberg, G. (2009) World Marine Mollusca database. Truy cập through the World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=382193 on ngày 19 tháng 4 năm 2010
 11. ^ “WoRMS”. Truy cập 29 tháng 4 năm 2015. 
09438--c-x-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)