User Tools

Site Tools


09439-ph-c-l-p-la-gi

Phước Lập là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Phước Lập có diện tích tự nhiên 3.442,78 hécta; người 5942.

Địa giới xã Phước Lập:

  • phía Đông giáp xã Tân Lập 1 và xã Tân Lập 2;
  • phía Tây giáp huyện Châu Thành và xã Mỹ Hạnh Đông, xã Tân Phú huyện Cai Lậy;
  • phía Nam giáp xã Long Định;
  • phía Bắc giáp xã Mỹ Phước và thị trấn Mỹ Phước.

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Phước Lập thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ “Nghị định 68”. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015. 
09439-ph-c-l-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)