User Tools

Site Tools


09445-venustatrochus-la-gi

Venustatrochus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Venustatrochus
Powell, 1951
Loài điển hình
Venustatrochus georgianus Powell, 1951

Venustatrochus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Venustatrochus gồm có:

  • Venustatrochus secundus Powell, 1958[2]
  1. ^ Venustatrochus Powell, 1951. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Venustatrochus secundus Powell, 1958. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09445-venustatrochus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)