User Tools

Site Tools


09446-clanculus-pharaonius-la-gi

Clanculus pharaonius
Clanculus pharaonius 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. pharaonius
Danh pháp hai phần
Clanculus pharaonius
Linnaeus, 1758
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Monodonta pharaonis Woodward
  • Trochus pharaonius Linnaeus, 1758
  • Trochus stefaninii Nardini, 1934

Clanculus pharaonius, common name the strawberry topshell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Clanculus pharaonius (Linnaeus, 1758). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus pharaonius tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Clanculus pharaonius tại Wikimedia Commons

09446-clanculus-pharaonius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)