User Tools

Site Tools


09450-turbo-reevei-la-gi

Turbo reevei
Turbo reevei 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Phân chi (subgenus) Turbo (phân chi)
Loài (species) T. reevei
Danh pháp hai phần
Turbo reevei
Philippi, 1847
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Turbo petholatus var. reevei (Philippi, 1847)
  • Turbo (Turbo) reevei Philippi, 1847

Turbo reevei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Turbo reevei Philippi, 1847. World Register of Marine Species, truy cập 13 tháng 3 2011.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo reevei tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Turbo reevei tại Wikimedia Commons

09450-turbo-reevei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)