User Tools

Site Tools


09452-t-n-l-p-1-la-gi

Tân Lập 1 là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Tân Lập 1 có diện tích tự nhiên 2.870,99 hécta; người 1800.

Địa giới xã Tân Lập 1:

  • phía Đông giáp xã Tân Lý Đông của huyện Châu Thành;
  • phía Tây giáp xã Phước Lập;
  • phía Nam giáp các xã Long Định, xã Tam Hiệp, xã Thân Cửu Nghĩa của huyện Châu Thành;
  • phía Bắc giáp xã Tân Lập 2 và xã Tân Hoà Thành.

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Tân Lập 1 thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ “Nghị định 68”. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015. 
09452-t-n-l-p-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)