User Tools

Site Tools


09459-jujubinus-augustoi-la-gi

Jujubinus augustoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. augustoi
Danh pháp hai phần
Jujubinus augustoi
Rolan & Gori, 2009[1]

Jujubinus augustoi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rolan & Gori (2009). Gloria Maris 48 (1): 10-16. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Jujubinus augustoi Rolan & Gori, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus augustoi tại Wikispecies
09459-jujubinus-augustoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)