User Tools

Site Tools


09460-clanculus-miniatus-la-gi

Clanculus miniatus
Clanculus miniatus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. miniatus
Danh pháp hai phần
Clanculus miniatus
(Anton, 1839)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Clanculus miniatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

09460-clanculus-miniatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)