User Tools

Site Tools


09461-bolma-la-gi

Bolma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Risso, 1826[1]
Loài điển hình
Bolma rugosa Linnaeus, C., 1767
Danh pháp đồng nghĩa

Bolma là một chi ốc biển cỡ trung bình tới lớn có nắp vôi hóa, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.

Theo Cơ sở dữ liệu sinh vật biển (WoRMS), các loài sau được xếp vào chi Bolma:[2]

 • Bolma andersoni (E.A. Smith, 1902)
 • Bolma aureola (Hedley, 1907)
 • Bolma bartschi Dall, 1913
 • Bolma castelinae Alf, Maestrati & Bouchet, 2010
 • Bolma clemenceae Bozzetti, 2010
 • Bolma exotica (Okutani, 1969)
 • Bolma fuscolineata Alf & Kreipl, 2009
 • Bolma girgyllus (Reeve, 1861)
 • Bolma guttata (A. Adams, 1863)
 • Bolma henica (Watson, 1885)
 • Bolma jacquelineae (Marche-Marchad, 1957)
 • Bolma johnstoni (Odhner, 1923)
 • Bolma kermadecensis Beau & Ponder, 1979
 • Bolma kreipli Alf, Maestrati & Bouchet, 2010
 • Bolma madagascarensis Nolf & Verstraeten, 2006
 • Bolma maestratii Alf & Kreipl, 2009
 • Bolma mainbaza Alf, Maestrati & Bouchet, 2010
 • Bolma martinae Kreipl & Alf, 2005
 • Bolma midwayensis (Habe & Kosuge, 1970)
 • Bolma minuta Neubert, 1998
 • Bolma minutiradiosa Kosuge, 1983
 • Bolma modesta (Reeve, 1843)
 • Bolma myrica Okutani, 2001
 • Bolma persica (Dall, 1907)
 • Bolma pseudobathyraphis Alf, Maestrati & Bouchet, 2010
 • Bolma recens Dell, 1967 [3]
 • Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
 • Bolma sabinae Alf & Kreipl, 2004
 • Bolma somaliensis Beu & Ponder, 1979
 • Bolma sunderlandi Petuch, 1987
 • Bolma tamikoana (Shikama, 1973)
  • Bolma tamikoana flava Beu & Ponder, 1979
   • Bolma tamikoae tamikoae (SHIKAMA, 1973)
  • Bolma tamikoae shikamai HABE, 1978
 • Bolma tantalea Alf, Maestrati & Bouchet, 2010
 • Bolma tayloriana (E.A. Smith, 1880)
 • Bolma venusta (Okutani, 1969)
Các loài được đưa vào đồng nghĩa
 • Bolma christianeae Nolf, 2005: đồng nghĩa của Bolma jacquelineae (Marche-Marchad, 1957)
 • Bolma macandrewii (Mørch, 1868) accepted as Anadema macandrewii (Mörch, 1868)

The following species are also gồm cód trong Indo-Pacific Molluscan Database [4]

09461-bolma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)