User Tools

Site Tools


09465-t-n-l-p-2-la-gi

Tân Lập 2 là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Xã Tân Lập 2 có diện tích tự nhiên 1.647,11 hécta; người 1525.

Địa giới xã Tân Lập 2:

  • phía Đông giáp xã Hưng Thạnh và xã Tân Hoà Thành;
  • phía Tây giáp xã Phước Lập;
  • phía Nam giáp xã Tân Lập 1;
  • phía Bắc giáp xã Mỹ Phước và xã Hưng Thạnh.

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Tân Lập 2 thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ “Nghị định 68”. Truy cập 6 tháng 10 năm 2015. 
09465-t-n-l-p-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)