User Tools

Site Tools


09471-bolma-andersoni-la-gi

Bolma andersoni
Bolma andersoni 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. andersoni
Danh pháp hai phần
Bolma andersoni
(E.A. Smith, 1902)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Astraea andersoni (Smith, 1902)
  • Astralium andersoni E.A. Smith, 1902 (danh pháp gốc)

Bolma andersoni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Bolma andersoni (E.A. Smith, 1902). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bolma andersoni tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Bolma andersoni tại Wikimedia Commons

09471-bolma-andersoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)