User Tools

Site Tools


09477-h-ng-th-nh-t-n-ph-c-la-gi

Hưng Thạnh là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Hưng Thạnh có diện tích tự nhiên 3.348,75 hécta; người 7.340[1].

Biểu đồ gió xã Tân Hoà Đông. Biểu đồ gió
xã Mỹ Phước B xã Phú Mỹ
T    xã Hưng Thạnh    Đ
N
xã Tân Lập 2, xã Tân Hoà Thành
Enclave: {{{enclave}}}

Nghị định 68-CP[1] ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Hưng Thạnh thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

  1. ^ a ă http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-68-CP-thanh-lap-huyen-Tan-Phuoc-thuoc-tinh-Tien-Giang/38820/noi-dung.aspx Nghị định 68-CP năm 1994 về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang
09477-h-ng-th-nh-t-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)