User Tools

Site Tools


09483-cyclostrema-pompholyx-la-gi

Cyclostrema pompholyx
Cyclostrema pompholyx 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Cyclostrema
Loài (species) C. pompholyx
Danh pháp hai phần
Cyclostrema pompholyx
(Dall, 1889)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Choristes pompholyx (Dall, 1889)
  • Choristella pompholyx (Dall, 1889)

Cyclostrema pompholyx là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Liotiidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Cyclostrema pompholyx (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cyclostrema pompholyx tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Cyclostrema pompholyx tại Wikimedia Commons

09483-cyclostrema-pompholyx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)