User Tools

Site Tools


09488-jujubinus-catenatus-la-gi

Jujubinus catenatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. catenatus
Danh pháp hai phần
Jujubinus catenatus
Ardovini, 2006

Jujubinus catenatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus catenatus Ardovini, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus catenatus tại Wikispecies
09488-jujubinus-catenatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)