User Tools

Site Tools


09489-clanculus-mariaemaris-la-gi

Clanculus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. mariaemaris

Rubio & Rolan, 2002[1]

Clanculus mariaemaris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rubio & Rolan. 2002. Revision of the genus Clanculus (Gastropoda: Trochidae) in the eastern Atlantic Editore Evolver srl, Rome: 1-77. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Clanculus mariaemaris Rubio & Rolan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus mariaemaris tại Wikispecies
09489-clanculus-mariaemaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)