User Tools

Site Tools


09490-bolma-fuscolineata-la-gi

Bolma fuscolineata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. fuscolineata
Danh pháp hai phần
Bolma fuscolineata
Alf & Kreipl, 2009[1]

Bolma fuscolineata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Alf & Kreipl (2009). Novapex 10 (1): 17-24. World Register of Marine Species, accessed ngày 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bolma fuscolineata Alf & Kreipl, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bolma fuscolineata tại Wikispecies
09490-bolma-fuscolineata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)