User Tools

Site Tools


09492-prisogaster-niger-la-gi

Prisogaster niger
Prisogaster niger 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Prisogasterinae
Chi (genus) Prisogaster
Loài (species) P. niger
Danh pháp hai phần
Prisogaster niger
(Wood, 1828)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Amyxa nigra Troschel, 1852
  • Prisogaster nigra (Wood, 1828)
  • Turbo niger W. Wood, 1828

Prisogaster niger là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Prisogaster niger (Wood, 1828). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Prisogaster niger tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Prisogaster niger tại Wikimedia Commons

09492-prisogaster-niger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)