User Tools

Site Tools


09499--c-h-a-h-la-gi

Đức Hòa Hạ là một xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã có diện tích 16,75km vuông. dân số 2018 là 32.569 người,xã nằm trong đô thị Đức Hoà mở rộng loại IV tỉ lệ đô thị hoá gần 100%, đủ chuẩn thành Phường.

Địa giới của xã Đức Hòa Hạ:

Có 4 ấp: Bình Tả 1, Bình Tả 2, Bình Tiền 1, Bình Tiền 2

Giáo dục: Trường THCS Tân Đức. Tiểu học Nguyễn Văn Phú Các trương mầm non.

Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất huyện, với nhiều khu và cụm công nghiệp thu hút người lao động đến sống và làm việc. Thương mại dịch vụ phát triển mạnh với sự mọc lên của các cửa hàng có thương hiệu, các chi nhánh ngân hàng. Nông nghiệp ở xã đang giảm do quá trình đô thị hoá nhanh nhường đất lại co xây lấp.

Xã Đức Hoà Hạ thuộc huyện Đức Hoà từ ngày 24 tháng 03 năm 1979[1].

  • Quyết định 128-CP[1] ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Đức Hoà thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Đức Hoà Thượng, xã Đức Hoà Hạ và xã Đức Hoà Đông.
09499--c-h-a-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)