User Tools

Site Tools


09503-diloma-la-gi

Diloma là một chi ốc biển kích thước trung bình-nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.

Chi này phân bố ở hải vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm New Zealand, Nhật Bản, và các khu vực khác.

Các loài trong chi Diloma gồm có:[3][4]

 • Diloma aethiops Gmelin, 1791
 • Diloma arida (Finlay, 1927)
 • Diloma bicanaliculata (Dunker, 1844)
 • Diloma bicanaliculata lenior (Finlay, 1927)
 • Diloma coracina (Philippi, 1851)
 • Diloma durvillaea Spencer, Marshall & Waters, 2009[5]
 • Diloma nana Gould, 1861
 • Diloma nigerrima (Gmelin, 1791)
 • Diloma piperinus (Philippi, 1849-a)
 • Diloma radula (Philippi, 1849-a)
 • Diloma suavis (Philippi, 1849 năm 1849-50)
 • Diloma subrostrata (Gray in Yate, 1835)
 • Diloma zelandica (Quoy & Gaimard, 1834)
09503-diloma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)