User Tools

Site Tools


09504-jujubinus-curinii-la-gi

Jujubinus curinii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. curinii
Danh pháp hai phần
Jujubinus curinii
Bogi & Campani, 2005

Jujubinus curinii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus curinii Bogi & Campani, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus curinii tại Wikispecies
09504-jujubinus-curinii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)