User Tools

Site Tools


09506-bolma-girgyllus-la-gi

Bolma girgyllus
Bolma girgyllus 01.JPG

Bolma gyrgillus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma Risso, 1826
Loài (species) B. girgyllus
Danh pháp hai phần
Bolma girgyllus
(Reeve, 1861)
Danh pháp đồng nghĩa
Trochus girgyllus Reeve, 1861 (Basionym)

Bolma girgyllus, tên tiếng Anh: Girgyllus Star Shell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  • 6 Liên kết ngoài

Kích vỡ vỏ của con trưởng thành trong khoảng từ 30 mm và 80 mm.

Chúng phân bố ở Thái Bình Dương dọc theo Philippines,; Moluccas, Đài Loan và Việt Nam

  1. ^ Bolma girgyllus (Reeve, 1861). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Beu A. G. & Ponder W. F. (1979). A revision of the species of Bolma Risso, 1826 (Gastropoda: Turbinidae). Records of the Australian Museum 32 (1): 1-68
  • Williams, S.T. (2007). Origins and diversification of Indo-West Pacific marine fauna: evolutionary history and biogeography of turban shells (Gastropoda, Turbinidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2007, 92, 573–592
  • Gastropods.com: Bolma (Harisazaea) girgylla; accessed: 2 tháng 4 năm 2011
09506-bolma-girgyllus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)