User Tools

Site Tools


09508-protolira-la-gi

Protolira
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Protolira
Waren & Bouchet, 1993
Loài điển hình
Protolira valvatoides Warén & Bouchet, 1993

Protolira là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Protolira gồm có:

  • Protolira thorvaldssoni Warén, 1996[2]
  • Protolira valvatoides Warén & Bouchet, 1993[3]
  • Protolira valvatoides Warén & Bouchet, 1993[3]
  1. ^ Protolira Waren & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Protolira thorvaldssoni Warén, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ a ă Protolira valvatoides Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09508-protolira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)