User Tools

Site Tools


09513--c-h-a-ng-la-gi

Đức Hoà Đông là 1 xã của huyện Đức Hoà, Xã có các tuyến đường chính đi qua như ĐT 824,825,Đường cặp kênh Tây gắn với hàng loạt khu công nghiệp và khu dân cư lớn. Diện tích 25,77km vuông dân số 2018 của xã là 25.896 người, Tỉ lệ đô thị hoá ngày càng tăng do nhập cư, dự kiến là 1 Phường của TX Hậu Nghĩa trong tương lai

Địa giới của xã Đức Hòa Đông:

Diện tích: 25,2425 km2

Có 5 ấp 1 đến ấp 5

Xã Đức Hòa Đông thuộc huyện Đức Hòa từ ngày 24 tháng 03 năm 1979[1] nay.

  • Quyết định 128-CP[1] ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Đức Hòa thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Đức Hòa Thượng, xã Đức Hòa Hạ và xã Đức Hòa Đông.
  • Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Thị trấn Đức Hoà được mở rộng với diện tích là 5.026,67 ha gồm: Thị trấn Đức Hoà hiện hữu (692,24 ha), toàn bộ xã Đức Hoà Hạ (2.304,97 ha), một phần xã Hựu Thạnh (1.989,71 ha), một phần xã Đức Hoà Đông (39,75 ha).
09513--c-h-a-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)