User Tools

Site Tools


09516-jujubinus-dispar-la-gi

Jujubinus dispar
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. dispar
Danh pháp hai phần
Jujubinus dispar
Curini-Galletti, 1982

Jujubinus dispar là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus dispar Curini-Galletti, 1982. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus dispar tại Wikispecies
09516-jujubinus-dispar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)