User Tools

Site Tools


09517-bolma-jacquelineae-la-gi

Bolma jacquelineae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. jacquelineae
Danh pháp hai phần
Bolma jacquelineae
(Marche-Marchad, 1957)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Bolma christianeae Nolf, 2005

Bolma jacquelineae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài

Kích vỡ vỏ của con trưởng thành trong khoảng từ 22 mm và 30 mm.

Loài này phân bố ở Đại Tây Dương dọc theo Angola và miền tây Địa Trung Hải.

  1. ^ a ă Bolma jacquelineae (Marche-Marchad, 1957) . World Register of Marine Species, truy cập 2 tháng 4 năm 2011.
  • Beu A. G. & Ponder W. F. (1979). A revision of the species of Bolma Risso, 1826 (Gastropoda: Turbinidae). Records of the Australian Museum 32 (1): 1-68
  • Nolf F. 2005. A new species of Bolma (Gastropoda: Turbinoidea: Turbinidae) from Angola. Neptunea 4 (5): 1-7
  • Nolf F. (2010) About the variability of Bolma jacquelinae (Marche-Marchad, 1957) (Mollusca: Gastropoda: Turbinidae). Neptunea 9(3): 1-11
  • Gastropods.com: Bolma (Cookia) jacquelinae; accessed: 2 tháng 4 năm 2011
09517-bolma-jacquelineae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)