User Tools

Site Tools


09532-protolira-valvatoides-la-gi

Protolira valvatoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Protolira
Loài (species) P. valvatoides
Danh pháp hai phần
Protolira valvatoides
Warén & Bouchet, 1993

Protolira valvatoides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Protolira valvatoides Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Protolira valvatoides tại Wikispecies
09532-protolira-valvatoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)