User Tools

Site Tools


09534-turbo-tursicus-la-gi

Turbo tursicus
Turbo tursicus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. tursicus
Danh pháp hai phần
Turbo tursicus
(Reeve, 1843)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Turbo somnueki Patamakanthin, 2001

Turbo tursicus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Turbo tursicus (Reeve, 1843). World Register of Marine Species, truy cập 13 tháng 3 năm 2011.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo tursicus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Turbo tursicus tại Wikimedia Commons

09534-turbo-tursicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)