User Tools

Site Tools


09536-th-nh-h-a-b-n-l-c-la-gi

Thạnh Hoà
Địa lý
Diện tích 29,662 km²
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 4520 người
 Mật độ 152 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Vùng Tây Nam Bộ
Tỉnh Long An
Huyện Bến Lức
Thành lập 1975

Thạnh Hoà là xã thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Lịch sử

  • Diện tích: 29,662 km².
  • Dân số: 4.520 người.

Xã Thạnh Hoà nằm ở phía Tây Bắc huyện Bến Lức:

Xã Thạnh Hòa gồm 6 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6. Lịch sử

09536-th-nh-h-a-b-n-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)