User Tools

Site Tools


09543-calliobasis-lapulapui-la-gi

Calliobasis lapulapui
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Calliobasis
Loài (species) C. lapulapui
Danh pháp hai phần
Calliobasis lapulapui
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Calliobasis lapulapui là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliobasis lapulapui Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09543-calliobasis-lapulapui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)