User Tools

Site Tools


09546-jujubinus-exasperatus-la-gi

Jujubinus exasperatus
Jujubinus exasperatus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. exasperatus
Danh pháp hai phần
Jujubinus exasperatus
(Pennant, 1777)[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Jujubinus exasperatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Phương tiện liên quan tới Jujubinus exasperatus tại Wikimedia Commons

09546-jujubinus-exasperatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)