User Tools

Site Tools


09548-pseudorbis-la-gi

Pseudorbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Pseudorbis
Monterosato, 1884
Loài điển hình
Fossarus granulum Brugnone, 1873

Pseudorbis là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Pseudorbis gồm có:

  • Pseudorbis granulum (Brugnone, 1873)[2]
  • Pseudorbis jameoensis (Rubio & Rodriguez Babio, 1991)[3]
  1. ^ Pseudorbis Monterosato, 1884. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Pseudorbis granulum (Brugnone, 1873). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Pseudorbis jameoensis (Rubio & Rodriguez Babio, 1991). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09548-pseudorbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)