User Tools

Site Tools


09552-bi-u-t-nh-t-y-ban-nha-2011-la-gi

Biểu tình Tây Ban Nha 2011, cũng gọi là Phong trào 15-M hoặc Cách mạng Tây Ban Nha, là một loạt các cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha xuất phát từ các mạng xã hội và dân chủ thực sự ngay bây giờ (tiếng Tây Ban Nha: Democracia real YA) dân sự cùng với 200 hiệp hội nhỏ hơn khác.[1] Cuộc biểu tình bắt đầu ngày 15 tháng 5 với lời kêu gọi ban đầu ở 58 thành phố Tây Ban Nha.[2] Cuộc biểu tình bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2011 tại khu Puerta del Sol của Madrid, là hành động phát của giới trẻ Tây Ban Nha vốn thất vọng về tình trạng thất nghiệp lên tới 45% trong thanh niên. Những người biểu tình bất bình về chính sách kinh tế của chính phủ đã chiếm khu vực Puerta del Sol. Ủy ban Bầu cử Tây Ban Nha ra lệnh cho những người biểu tình phải rời đi trước cuộc bầu cử địa phương ngày 22 tháng 5. Lệnh cấm này có hiệu lực vào lúc nửa đêm và khi thời hạn đến, đám đông đã reo hò trong khi cảnh sát không có động thái can thiệp.

09552-bi-u-t-nh-t-y-ban-nha-2011-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)