User Tools

Site Tools


09559-basilissopsis-watsoni-la-gi

Basilissopsis watsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Basilissopsis
Loài (species) B. watsoni
Danh pháp hai phần
Basilissopsis watsoni
Dautzenberg & H.Fischer, 1897

Basilissopsis watsoni là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Basilissopsis watsoni Dautzenberg & H. Fischer, 1897. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09559-basilissopsis-watsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)