User Tools

Site Tools


09561-clanculus-jussieui-la-gi

Clanculus jussieui
Clanculus jussieui 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. jussieui
Danh pháp hai phần
Clanculus jussieui
(Payraudeau, 1826)
Danh pháp đồng nghĩa

Clanculus jussieui là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Phương tiện liên quan tới Clanculus jussieui tại Wikimedia Commons

09561-clanculus-jussieui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)