User Tools

Site Tools


09562-bolma-maestratii-la-gi

Bolma maestratii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. maestratii
Danh pháp hai phần
Bolma maestratii
Alf & Kreipl, 2009[1]

Bolma maestratii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Alf & Kreipl (2009). Novapex 10 (1): 17-24. World Register of Marine Species, accessed ngày 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bolma maestratii Alf & Kreipl, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bolma maestratii tại Wikispecies
09562-bolma-maestratii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)