User Tools

Site Tools


09563-lissotesta-granum-la-gi

Lissotesta granum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. granum
Danh pháp hai phần
Lissotesta granum
(Murdoch and Suter, 1906
Danh pháp đồng nghĩa
Cirsonella granum Murdoch and Suter, 1906

Lissotesta granum là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.

  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09563-lissotesta-granum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)