User Tools

Site Tools


09569-entertainment-software-rating-board-la-gi

Ủy ban Đánh giá Phần mềm Giải trí (ESRB) là một đơn vị phi lợi nhuận hoạt động độc lập được thành lập từ năm 1994 bởi Liên đoàn Phần mềm Giải trí (ESA).

  • eC(early Childhood): game chứa nội dung thích hợp cho trẻ 3 tuổi và lớn hơn
  • E(Everyone): dành cho mọi đối tượng từ 6 tuổi trở lên;
  • E10+(Everyone 10+): dành cho mọi đối tượng từ 10 tuổi trở lên;
  • T(Teen): dành cho thiếu niên từ 13 tuổi trở lên
  • M(Mature): dành cho đối tượng từ 17 tuổi trở lên.
  • Ao(Adults only): game dành cho người trên 18 tuổi. Game được đánh giá có nội dụng dành cho người trưởng thành miêu tả tình dục, sự khỏa thân, bạo lực nặng, bao gồm cả máu và cái chết
  • RP(Rating Pending): Sản phẩm đang được trình lên cho ESRB và chờ đánh giá cuối cùng. Rate này chỉ xuất hiện trong quảng cáo trước khi game phát hành
09569-entertainment-software-rating-board-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)