User Tools

Site Tools


09571-diloma-nigerrima-la-gi

Diloma nigerrima
Diloma nigerrima 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Diloma
Loài (species) D. nigerrima
Danh pháp hai phần
Diloma nigerrima
(Gmelin, 1791)
Danh pháp đồng nghĩa

Diloma nigerrima, common name the bluish top shell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển, trong họ Trochidae, họ ốc đụn.

  • Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
  • Phương tiện liên quan tới Diloma nigerrima tại Wikimedia Commons
09571-diloma-nigerrima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)