User Tools

Site Tools


09573-jujubinus-gravinae-la-gi

Jujubinus gravinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. gravinae
Danh pháp hai phần
Jujubinus gravinae
(Dautzenberg, 1881)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Jujubinus parvosiculus Ghisotti & Melone, 1975
  • Trochus gravinae Dautzenberg, 1881 (original description)

Jujubinus gravinae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus gravinae (Dautzenberg, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus gravinae tại Wikispecies
09573-jujubinus-gravinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)