User Tools

Site Tools


09575-bolma-martinae-la-gi

Bolma martinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. martinae
Danh pháp hai phần
Bolma martinae
Kreipl & Alf, 2005[1]

Bolma martinae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Kreipl & Alf. 2005. A new species of Bolma Risso, 1826 from New Ireland, Papua New Guinea (Mollusca, Gastropoda, Turbinidae); Spixiana, 28 (1): 17-19
  2. ^ Bolma martinae Kreipl & Alf, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bolma martinae tại Wikispecies
09575-bolma-martinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)