User Tools

Site Tools


09576-pseudorbis-jameoensis-la-gi

Pseudorbis jameoensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Pseudorbis
Loài (species) P. jameoensis
Danh pháp hai phần
Pseudorbis jameoensis
(Rubio & Rodriguez Babio, 1991)

Pseudorbis jameoensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Pseudorbis jameoensis (Rubio & Rodriguez Babio, 1991). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudorbis jameoensis tại Wikispecies
09576-pseudorbis-jameoensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)