User Tools

Site Tools


09583-basilissopsis-hakuhoae-la-gi

Basilissopsis hakuhoae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Basilissopsis
Loài (species) B. hakuhoae
Danh pháp hai phần
Basilissopsis hakuhoae
Kurihara & Ohta, 2008[1]

Basilissopsis hakuhoae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Kurihara & Ohta (2008). The Venus 66 (3-4): 113-118. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Basilissopsis hakuhoae Kurihara & Ohta, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09583-basilissopsis-hakuhoae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)