User Tools

Site Tools


09586-jujubinus-guanchus-la-gi

Jujubinus guanchus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Jujubinus
Loài (species) J. guanchus
Danh pháp hai phần
Jujubinus guanchus
Curini-Galletti, 1985

Jujubinus guanchus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jujubinus guanchus Curini-Galletti, 1985. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Jujubinus guanchus tại Wikispecies
09586-jujubinus-guanchus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)