User Tools

Site Tools


09587-clanculus-flosculus-la-gi

Clanculus flosculus
Clanculus flosculus 002.jpg

Clanculus flosculus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Clanculus
Loài (species) C. flosculus
Danh pháp hai phần
Clanculus flosculus
P. Fischer, 1880[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Clanculus (Clanculus) flosculus (Fischer, 1878)
  • Trochus (Clanculus) flosculus Fischer, 1878
  • Trochus flosculus P. Fischer, 1878

Clanculus flosculus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fischer, Coq. Viv., p. 300, t. 96, I 1. (1880.)
  2. ^ Clanculus flosculus P. Fischer, 1880. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clanculus flosculus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Clanculus flosculus tại Wikimedia Commons

09587-clanculus-flosculus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)