User Tools

Site Tools


09588-bolma-minuta-la-gi

Bolma minuta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Bolma
Loài (species) B. minuta
Danh pháp hai phần
Bolma minuta
Neubert, 1998[1]

Bolma minuta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Neubert (1998). Fauna of Arabia 17: 463-472. World Register of Marine Species, accessed ngày 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bolma minuta Neubert, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bolma minuta tại Wikispecies
09588-bolma-minuta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)