User Tools

Site Tools


09589-lissotesta-major-la-gi

Lissotesta major
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. major
Danh pháp hai phần
Lissotesta major
Warén, 1992 [1]

Lissotesta major là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén A., 1992: New and little known "Skeneimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean; Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-248
  2. ^ Lissotesta major Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissotesta major tại Wikispecies
09589-lissotesta-major-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)