User Tools

Site Tools


09590-retigyra-la-gi

Retigyra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Retigyra
Warén, 1989
Loài điển hình
Retigyra millipunctata Friele, H., 1886

Retigyra là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Retigyra gồm có:

  • Retigyra granulosa (Sykes, 1925)[2]
  • Retigyra iheringi (Dautzenberg & H. Fischer, 1897)[3]
  • Retigyra millipunctata (Friele, 1886)[4]
  1. ^ Retigyra Waren, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Retigyra granulosa (Sykes, 1925). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Retigyra iheringi (Dautzenberg & H. Fischer, 1897). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Retigyra millipunctata (Friele, 1886). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09590-retigyra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)