User Tools

Site Tools


09592-dragon-age-pure-la-gi

Dragon Age Pure (ドラゴンエイジピュア Doragon Eiji Pyua?) là một tạp chí shōnen manga ấn hành bởi Fujimi Shobo. Số đầu tiên của nó xuất xưởng ngày 30 tháng 1 năm 2006 và bắt đầu bán đều đặn mỗi quý một số. Từ số ra thứ tư vào ngày 20 tháng 4 năm 2007, tạp chí phát hành hai tháng một lần cho đến số cuối cùng là ấn bản thứ 15, phát hành ngày 20 tháng 2 năm 2009. Tạp chí là phiên bản đặc biệt của tạp chí mẹ Monthly Dragon Age, cũng đăng light novel chung với manga.

Manga[sửa | sửa mã nguồn]

Light novel[sửa | sửa mã nguồn]

09592-dragon-age-pure-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)