User Tools

Site Tools


09597-asthelys-spiralis-la-gi

Asthelys spiralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Asthelys
Loài (species) A. spiralis
Danh pháp hai phần
Asthelys spiralis
Smith

Asthelys spiralis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Seguenziidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Asthelys spiralis Smith. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09597-asthelys-spiralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)